Obnova technické infrastruktury v obci Záborná

Ukázky

Datum realizace

Začátek: 01.05.2012
Dokončení: 31.08.2012

Rozpočet

3 206 000,-