OBEC BÍTOVČICE, splašková kanalizace + ČOV

Ukázky

Klient

Obec Bítovčice

Společnost IPOS PS s.r.o. prováděla následující práce: vybudování splaškové kanalizace v Bítovčicích o celkové délce 2 415 m, z žebrovaného PP, DN 250, 3 ks čerpacích stanic včetně výtlaků v délce 528 m a 89 ks odbočení v celkové délce 502 m, obnova komunikací o celkové výměře 6 020,-m2. Celkové investiční náklady stavby představovaly 58 848 tis. Kč bez DPH, hodnota stavebních prací prováděných společností IPOS PS s.r.o činila 26 482 tis. Kč

Datum realizace

Začátek: 01.08.2017
Dokončení: 31.12.2018

Rozpočet

26 482 tis. Kč