Pavlov - kanalizace a ČOV

Ukázky

Klient

Obec Pavlov

Společnost IPOS PS s.r.o. prováděla následující práce: vybudování objektu ČOV pro 500 EO vč. vstupní ČS, vybudování splaškové kanalizace o celkové délce 1 233 m, v profilu DN 250, a 32 ks odbočení v celkové délce 185,25 m. Hodnota stavebních prací prováděných společností IPOS PS s.r.o činila 30 776 834,-Kč.

Datum realizace

Začátek: 03.02.2020
Dokončení: 30.06.2022

Rozpočet

72 007 439