OBEC PUKLICE, MÍSTNÍ CÁSTI PUKLICE, STUDÉNKY, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + COV

Ukázky

Datum realizace

Začátek: 25.08.2014
Dokončení: 30.09.2015

Rozpočet

67 463 000,-Kč

Výsledek

Investor: Obec Puklice, Puklice 1, 588 31 Puklice

náklady v Kč bez DPH: 67 463 000,-Kč


Další reference