KOZLOV-splašková kanalizace a ČOV

Ukázky

Klient

Obec Kozlov, Kozlov 68, 588 21 Kozlov

Jednalo se o vybudování splaškové kanalizace v Kozlově o celkové délce 3 364,8 m, 2 ks čerpacích stanic včetně výtlaků v délce 190 m a 154 ks odbočení v celkové délce 927 m.

Datum realizace

Začátek: 01.09.2014
Dokončení: 30.09.2015

Rozpočet

24 726 658,- Kč

Výsledek

Investor: Obec Kozlov, Kozlov 68, 588 21 Kozlov

náklady v Kč bez DPH: 24 726 658,-Kč


Další reference