Aktuální stavby

Název stavby: Obec Věžnice - Veřejný vodovod

Investor: Obec Věžnice
náklady v Kč bez DPH: 16 518 368,-Kč
termín realizace: 12/2018 – 06/2020

Název stavby: Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace

Investor: Obec Milíčov
náklady v Kč bez DPH: 12 705 279,-Kč
termín realizace: 04/2018 – 12/2018

Název stavby:Zasíťování pozemků k výstavbě RD v městyse Opatov

Investor: Městys Opatov
náklady v Kč bez DPH:  7 572 043,-Kč
termín realizace: 09/2018 – 05/2019

Název stavby: Obec Suchá – místní část Beranovec, veřejný vodovod, zapojení vrtu HV1, VDJ + ÚV Beranovec

Investor: Obec Suchá
náklady v Kč bez DPH:  8 299 756,-Kč
termín realizace: 10/2018 – 05/2019