Aktuální stavby

Název stavby: Obec Bítovčice - Splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Bítovčice
náklady v Kč bez DPH: 58 993 043,-Kč
termín realizace: 09/2017 – 03/2019

Název stavby: Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická

Investor: Statutární město Jihlavac
náklady v Kč bez DPH: 1 995 541,-Kč
termín realizace: 09/2017 – 10/2017

Název stavby:Kanalizace a ČOV Jamné

Investor: Colas CZ a.s.
náklady v Kč bez DPH: 22 691 691,-Kč
termín realizace: 04/2017 – 09/2018

Název stavby: MĚSTO BRTNICE, MÍSTNÍ ČÁST PŘÍSEKA , VODOJEM A ÚPRAVNA VODY, REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ROZVODNÉ SÍTĚ

Investor: Colas a.s.
náklady v Kč bez DPH: 18 997 238,-Kč
termín realizace: 02/2017 – 11/2017