Aktuální stavby

Název stavby: Splašková kanalizace a ČOV Kosov a Kosov – oprava stávající kanalizace

Investor: Statutární město Jihlava
náklady v Kč bez DPH: 52 234 421,-Kč
termín realizace: 08/2022 – 04/2024

Název stavby: Třeštice – kanalizace a ČOV

Investor: Obec Třeštice
náklady v Kč bez DPH: 39 908 460,-Kč
termín realizace: 08/2022 – 02/2024

Název stavby:Název Obec Rantířov - Obec Rantířov, okres Jihlava přívodní řad do VDJ, zásobovací řad do obce

Investor: Obec Rantířov
náklady v Kč bez DPH:  28 997 822,-Kč
termín realizace: 10/2022 – 04/2024/p>

Název stavby: Cejle - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Cejle
náklady v Kč bez DPH:  83 667 272,-Kč
termín realizace: 03/2021 – 12/2022