Aktuální stavby

Název stavby: Obec Čížov - vodovod, zapojení vrtu, vodojem a úpravna vody

Investor: Obec Čížov
náklady v Kč bez DPH: 19 979 711,-Kč
termín realizace: 10/2020 – 12/2021

Název stavby: Pavlov – kanalizace a ČOV

Investor: Obec Pavlov
náklady v Kč bez DPH: 74 681 461,-Kč
termín realizace: 02/2020 – 12/2021

Název stavby:Název Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín

Investor: Obec Předín
náklady v Kč bez DPH:  16 125 648,-Kč
termín realizace: 09/2019 – 12/2020

Název stavby: Cejle - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Cejle
náklady v Kč bez DPH:  83 667 272,-Kč
termín realizace: 03/2021 – 12/2022