Aktuální stavby

Název stavby: Obec Bítovčice - Splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Bítovčice
náklady v Kč bez DPH: 58 993 043,-Kč
termín realizace: 09/2017 – 03/2019

Název stavby: Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace

Investor: Obec Milíčov
náklady v Kč bez DPH: 12 705 279,-Kč
termín realizace: 04/2018 – 12/2018

Název stavby:Kanalizace a ČOV Jamné

Investor: Colas CZ a.s.
náklady v Kč bez DPH: 22 691 691,-Kč
termín realizace: 04/2017 – 09/2018

Název stavby: Obec Suchá – místní část Beranovec, veřejný vodovod, zapojení vrtu HV1, VDJ + ÚV Beranovec

Investor: Obec Suchá
náklady v Kč bez DPH:  8 299 756,-Kč
termín realizace: 10/2018 – 05/2019