Rekonstrukce komunikace 5. Května

Ukázky

Klient

MM Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Datum realizace

Začátek: 01.10.2013
Dokončení: 30.07.2014

Rozpočet

8 192 000