Obec Opatov – veřejný vodovod, VDJ, ÚV, zapojení zdroje vody

Ukázky

Datum realizace

Začátek: 01.06.2015
Dokončení: 18.12.2015

Rozpočet

5 697 111,-Kč