Služby

Pro naše zákazníky realizujeme následující stavby:

  • vodovody, vodojemy a úpravny vody
  • kanalizace a čistírny odpadních vod
  • stavby na tocích, objekty protipovodňové ochrany
  • výstavba pozemních komunikací a zpevněných ploch vč. podkladních konstrukcí
  • průmyslové objekty: haly a různé provozní objekty
  • infrastruktura podzemních sítí pro pozemní a průmyslové objekty
  • rekonstrukce a sanace vodohospodářských staveb a pozemních objektů
  • ekologické stavby a objekty
  • stavby pro sportovní účely
  • zemní práce