O společnosti

IPOS PS s.r.o. je menší, pružná, dynamická firma poskytující obchodním partnerům služby v oblasti staveb od územního a stavebního řízení až po realizaci. Firma vznikla v roce 2008 a převážnou část společnosti tvoří pracovníci Vodohospodářských staveb Jihlava a poté IPOS Jihlava a.s.

Hlavní náplň prací je soustředěna na stavby vodohospodářského charakteru s působností na území Vysočiny. Provádíme kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů, kanalizační systém, včetně čistíren odpadních vod, výstavby komunikací, parkovišť a odstavných ploch, úpravy toků a hrází na tocích, včetně objektů a nádrží, hrubé teréní úpravy, výstabu a sanaci a skládek odpadů a veškeré další práce související s realizací výše uvedených prací. Veškeré stavby jsme schopni dodat komplexně "na klíč".
Našimi zákazníky jsou objednatelé z veřejné i soukromé sféry, financující své projekty z domácích i zahraničních zdrojů.

Základním cílem společnosti je odpovědný přístup k obchodním partnerům a jejich požadavkům na provedené práce, včetně termínu plnění a kvality zhotoveného díla,

Zásady pro styk se zákazníkem

  • pozorně nasloucháme svým zákazníkům
  • snažíme se porozumět všem požadavkům našich zákazníků
  • každý přijatý úkol splníme přesně a včas a účinně si se zákazníkem vzájemně vyměňujeme informace

 

 

Zavedení systému celoživotního vzdělávání ve společnosti IPOS PS s.r.o.

Společnost IPOS PS s.r.o. realizuje od července roku 2013 projekt s názvem „IPOS PS – ZAVEDENÍ SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI IPOS PS“, který je zaregistrován pod číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00080, výzvy č. 94 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Globálním cílem projektu je rozvoj stávajícího systému řízení lidských zdrojů společnosti a jeho posílení o systém celoživotního odborného vzděláváni, který bude provázet zaměstnance po celou jeho kariéru u společnosti a vytvoření rámce, kterým se bude vzdělávání zaměstnanců řídit včetně systematického vyhodnocování dopadů. Dílčím cílem projektu je systematické zvyšování obecných a profesních znalostí a dovedností zaměstnanců, účastí v odborných kurzech, sestavených v souladu s cílem posílit rozvoj lidských zdrojů o systém odborného vzdělávání. Zvyšováním odborných a obecných znalostí dojde k růstu hodnoty jedince v rámci společnosti, zvýší se motivace zaměstnanců prosazovat odborné vzdělání ve společnosti a posílí se udržitelnosti pracovních míst zaměstnanců společnosti. Účastníky projektu jsou zaměstnanci (muži i ženy) se zvláštní pozorností na zaměstnance nad 50 let věku. Projekt je bonifikován v rámci specifického kritéria J1 Míra podpory zaměřené na věkovou skupinu 50+.
Projekt je realizován v sídle společnosti Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava. Ke školení jsou využívány vlastní výukové prostory, které jsou vybaveny moderní prezentační a výukovou technikou, mají dostatečnou kapacitu a poskytují vhodné zázemí pro lektora. Vlastní výukové moduly jsou rozložené na celou dobu trvání projektu v letech 2013 – 2015. Vzdělávací program byl vytvořen s ohledem na jeho udržitelnost i po ukončení podpory z OP LZZ.
 Projekt „IPOS PS – ZAVEDENÍ SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI IPOS PS“ vznikl na základě analýzy potřeb zaměstnanců i společnosti. Rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů ke vzdělávání a s využitím komplexních způsobů výuky povede nejen ke zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců, ale současně dojde k upevnění pozic IPOS PS s.r.o. na trhu.
  


Informační memorandum k Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679


 

Společnosti naší skupiny

Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s., http://www.lesni.cz/

FOREST-SERVIS, s. r. o., http://www.forestservis.cz/

WOOD-FOREST GROUP a.s., http://www.woodforest.cz/

Dřevostroj, Čkyně, a.s., http://www.drevostroj.cz/

EXIT 112 s.r.o., http://wwwexit112.cz

Auto - F - Rozkoš, s.r.o., http://www.autofiat.cz/

Toyota Autocentrum Rozkoš, s.r.o., http://www.toyotarozkos.cz/

AUTO VYSOČINY, s.r.o., http://www.subaruvysociny.cz/

BÖHM, spol. s r.o., http://www.bohm-ji.cz/

SRUBY BOHEMIA s.r.o., http://wwwsrubybohemia.cz