Kanalizace a ČOV Jamné

Ukázky

Klient

COLAS CZ a.s., oblast Jih

Datum realizace

Začátek: 01.06.2017
Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet

27 082 tis. Kč bez DPH