Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín

Ukázky

Datum realizace

Začátek: 01.08.2019
Dokončení: 30.11.2020

Rozpočet

17 330 569,-Kč