Obec Opatov – veřejný vodovod, VDJ, ÚV, zapojení zdroje vody